Výdavky Topoľčian 2015: 17 242 200 €
Výdavky Topoľčian 2015 na 1 obyvateľa: 633 €
Počet obyvateľov mesta Topoľčany k 31. 12. 2015: 26 943 osôb (topolcany.sk)
Účet prosím!
Aké sú celkové výdavky města Topoľčany? Koľko peňazí mesto musí vynaložiť na jednotlivé položky? A aké tieto položky sú? Kde sa utráca najviac a kde naopak najmenej peňazí? A koľko to vychádza na jedného obyvateľa?
Projekt spracováva štruktúru výdavkov mesta Topoľčany za rok 2015. Interaktívne grafy transformujú dáta do troch rôznych kontextov – typograficky, percentuálne a množstvo v prepočte na osobu. Porovnávajú výdavky jednotlivých (pod)programov tak, aby boli pochopiteľnejšie pre občanov i širšiu verejnosť. Zároveň odpovedajú na základné otázky hospodárenia mesta, ktoré by mali zaujímať každého z nás.
Autorka projektu a grafického designu:
Anna Ulahelová (ČR/SK)
Programovanie, konzultácia a podpora:
Marko Plahuta (SLO)
Projekt je vo fázi vývoja prototypu. Pre najlepšiu funkčnosť doporučujeme webový prehliadač Google Chrome.
Stránka využíva údaje z finálneho účtu mesta Topoľčany za rok 2015. Dokument je prístupný na stránkach mesta tu: