virostatiq.com

Delo slovenskega parlamenta

Izberite različico

Statična

Besedilo in slike

približno 5 sekund

1 MB

starejši računalnik

počasnejša internetna povezava

mobilne naprave

Internet Explorer 7, 8 ali 9.

Interaktivna

Polna interaktivnost

med 15 in 30 sekundami

15 MB

sodoben računalnik

hitra internetna povezava

Google Chrome

interes za tematiko

Firefox: morda se bo prikazalo sporočilo o neodzivnem skriptu. Kliknite "Naprej".

Kako delajo poslanci v slovenskem parlamentu
prisotnost, interesne skupine in pregled sej


Pregled dela slovenskih poslancev v različnih sklicih parlamenta. Sklic lahko izberete v zgornji vrstici. Oglejte si, kako so vas poslanci zastopali, ali so bili navzoči na pomembnih sejah in s kom paktirajo pri glasovanjih. Nekateri so pretežno glasovali ZA, drugi večinoma PROTI. Kdo so to in zakaj? To je mogoče razbrati iz spodnjih interaktivnih vizualizacij.

To poročilo je namenjeno državljanom, ki bi radi boljši pregled nad delom njihovih zastopnikov v državnem zboru. Interaktivna verzija vsebuje natančne informacije, ki vam lahko lahko pogagajo do številnih ugotovitev, ki jih boste težko zaznali v večjih medijih.

Sedežni redi so približni, saj jih v parlamentu po njihovih besedah ne hranijo za nazaj. Na spodnjih diagramih lahko kljub temu vidite razpored strank, pogostost prisotnosti in pogostost glasovanja ZA in proti po sedežih. Če želite podrobnosti, se zapeljite z miško čez diagram parlamenta in prikazalo se bo ime poslanca in stranka, ki ji pripada.

Nato se pomaknite navzdol na poročilo o prisotnosti, interesne skupine in časovnice sej. Več informacij je v zapisu na blogu (v angleščini).

Vsakega poslanca predstavlja preprosta časovnica vseh glasovanj, urejenih po času od začetka sklica državnega zbora do njegovega konca. Poslanci so urejeni od najpogosteje navzočega do tistih, ki jih praktično ni bilo. Nekateri poslanci so na dnu zato, ker v državnem zboru niso bili navzoči cel mandat. Razlogi za to so različni - nekdo je postal minister, drugi je takega poslanca zamenjal. Oba sta bila del sklica opravičeno odsotna, kar je na časovnicah prikazano s sivo barvo.

ZA

Poslanci, ki so največkrat glasovali za. V sklicih z eno vlado so to navadno najpogosteje navzoči poslanci v vladni koaliciji.

PROTI

Poslanci, ki so največkrat glasovali proti, pri čemer ni važno, proti čemu so dejansko glasovali. V sklicih z eno vlado so to navadno najbolj zagrizeni pripadniki opozicije.

Poslanci, razdeljeni v skupine glede na podobnost glasovanja skozi čas. Vodoravni trakovi vsebujejo navpične enote, od katerih vsaka ponazarja eno glasovanje. Če se zapeljete prek traku z miško, se bosta prikazala datum in predmet glasovanja. Glas za je obarvan modro, glas proti rdeče, odsotnost pa bež.

Poslanci so bili algoritmično razporejeni v deset skupin. Namen poskusa je bil ugotoviti, ali se poslanci vedno držijo strankarske discipline, pa tudi, kakšne so dejanske interesne skupine, ki obvladujejo zakonodajni postopek.

Indeks sloge

Časovnica z vsemi glasovanji v sklicu parlamenta. Vsako glasovanje je obarvano glede na porazdelitev glasov. Če so npr. vsi glasovali za ali vsi proti, so bili složni in glasovanje je obarvano modro. Če pa jih je npr. polovica glasovala za, druga polovica pa proti, je glasovanje obarvano rdeče. Vijolični odtenki so nianse nesloge. Višina navpične enote (glasovanja) odraža delež navzočih poslancev.

Indeks včasih prikazuje počasen razkroj konsenza v parlamentu in vse manjšo navzočnost poslancev proti koncu sklica.

 

Izidi glasovanj po sejah

Grafikoni sej z glasovanji, urejenimi po času. Glasovi za so obarvani rdeče, proti modro. Višina stolpca ustreza deležu navzočih poslancev.

Če kliknete posamezen grafikon, se bo prikazalo omrežje glasovanja (samo v interaktivni verziji). Urejeno je tako, da so poslanci, ki so glasovali za določen sklep, temu prikazani bliže. To je še posebej zanimivo pri sejah s polariziranimi glasovanji, torej tistimi, pri katerih je višina rdečih stolpcev približno enaka višini modrih.